Hlásenie porúch na zariadeniach verejného osvetlenia spravovaných spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE s.r.o.

Mesto
Zariadenie
Druh poruchy
Ulica/miesto
Císlo stĺpa, rozvádzača
Popis

V prípade, že si želáte telefonickú alebo emailovú odpoveď, vyplňte nasledujúce údaje:
Meno a priezvisko
Bydlisko
Telefón
Email
 

Ďakujeme za prejavenú ochotu a spoluprácu
Dispečing VO: NONSTOP volanie na bezplatné číslo 0800 175 660